Jak na oddlužení?

Ocitli jste se v dluhové pasti? Vaše závazky, splátky a nezbytné náklady trvale převyšují příjmy? Tušíte, že stávající situaci už není možné zvládnout standardním způsobem? Hrozí vám nebo již probíhá exekuce? Pak neváhejte a začněte svoji situaci účinně řešit.

Na začátku je třeba ujasnit si základní pojmy. Pojďme si říct, co je insolvenční zákon, jak probíhá oddlužení, jaké podmínky a kroky je třeba splnit, co znamená konkurs apod. Připravili jsme pro vás i několik modelových příběhů. Každý se může ocitnout v situaci, kdy není schopen splácet svoje dluhy a plnit závazky, důležitý pak je aktivní, zodpovědný a racionální přístup. Neváhejte se obrátit o pomoc k profesionálům z oboru. Pomohou vám s orientací v problematice i s konkrétními kroky.

Zpracování návrhů


Zpracování návrhů na oddlužení fyzických osob se zabývá velké množství komerčních společností. Vzhledem ke zkušenostem jsou tyto návrhy často neúplné, dlužníci nedostatečně poučeni o všech skutečnostech a úskalích procesu oddlužení. Z tohoto důvodu je připravována novela insolvenčního zákona, kdy návrhy na oddlužení budou moci připravovat pouze insolvenční správci, advokáti a certifikované společnosti s povolením Ministerstva spravedlnosti.

Naše kancelář nabízí kvalifikované posouzení jednotlivých případů s osobním přístupem k dlužníkovi. Součástí zpracování návrhu je detailní popis a vysvětlení jednotlivých úskalí a povinností dlužníka, které mohou během pětiletého procesu oddlužení nastat a to jak v souladu se zákonem tak se zkušenostmi z rozsáhlé praxe.

Proces přípravy návrhu na oddlužení probíhá ve dvou krocích. Při prvním jednání s dlužníkem si převezmeme podklady k dlužným částkám a vypočítáme, zda je oddlužení možné a informujeme dlužníka o maximálních možných částkách strhávaných z jeho příjmů. Na této schůzce je případně dlužník vyzván k předložení chybějících podkladů.
Na další schůzce již předáme dlužníkovi připravený návrh na povolení oddlužení, zpracované podklady, poučíme dlužníka o jeho povinnostech a zodpovíme veškeré dotazy. V případě doložení veškerých podkladů garantujeme předání vyhotoveného návrhu na oddlužení do tří pracovních dnů od první schůzky.

Jak postupovat v případě zájmu o naše služby?


Kontaktujte telefonicky Mgr. Barboru Struminskou na tel.č. 602769566. Tato Vám nabídne nejbližší možný termín osobní schůzky a sdělí, jaké dokumenty máte přeložit při osobní schůzce.

Cena za kompletní službu je 7.500,-Kč. Při prvním jednání převezmeme zálohu ve výši 2.500,-Kč a doplatek poté při předání kompletního návrhu na oddlužení.

Dále je možné individuálně domluvit další zastupování při přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Odměna za tyto služby se odvíjí od počtu věřitelů a termínů jednání u soudu.

Oddlužení

Oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatelské subjekty. V rámci oddlužení nelze řešit dluhy vzniklé v rámci podnikání. Oddlužení nebo-li osobní bankrot je nelikvidačním řešením úpadku.

?

Konkurs

Konkurs je tzv. likvidační způsob řešení úpadku pro podnikatele i nepodnikatele. Tento způsob spočívá v tom, že se zpeněží majetková podstata dlužníka a výnos se poměrem rozdělí jeho věřitelům.

?

Reorganizace

Reorganizace je nelikvidačním způsobem řešení úpadku určeným pouze pro podnikatele a jeho podstata spočívá v reorganizaci dlužníkova podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu.

?

Potřebujete radu nebo další informace?

Obraťte se s důvěrou na naši kancelář! Máme bohaté zkušenosti s problematikou insolvencí, pomůžeme vyhodnotit vaši situaci, navrhneme správné řešení, připravíme potřebné podklady.

Copyright ©2010 - 2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka, www.ak-cupka.cz

Petr (29), svobodný

Petr (29), svobodnýPetr je svobodný, bezdětný, pracuje v počítačové firmě na velmi slušné pozici. Miluje dobrodružství a adrenalin a od chlapeckých let sní o krásné motorce. Nakonec se rozhodne splnit si svůj sen se vším všudy. Na koupi úplně nové, silné motorky využije nabídku bankovního úvěru, ...

PŘEČTĚTE SI CELÝ PŘÍBĚH!
ÚVOD